avatar

Биоло

2011-10-26,03:56

Биологи

2010 оны 12-р сарын 10 Нийтэлсэн tsend
Биологийн хичээлийн зорилго нь амьд биеийн үндсэн шинж, бүтцийн түвшин, эс ба хөгжлийн биологи, түүхэн хувьсах хөгжил, хүний үүсэл, талаар зайлшгүй эзэмшвэл зохих мэдлэгийг олгоход оршино.
Зорилт
  1. Хүний үйл ажиллагааны биологийн зүй тогтол, хөгжлийн биологийн үндэс, түүхэн хувьсах хөгжлийн зүй тогтол, шимэгч судлалын биологийн үндсийг танин мэдэх мэдлэг олгох.
  2. Нэг удаагийн бэлдмэл хийж, гэрлийн микроскопоор харан, эсийн эрхтэнцэрүүдийг ялган таних чадвар эзэмшүүлэх.
  3. Микроскоптой ажиллах, эсийн бэлдмэл хийх явцад хянуур, зөв ажиллах хандлагыг төлөвшүүлэх

Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө


Сэдэв

Цагийн тоо

1.

Удиртгал. Амьд биеийн үндсэн шинж, бүтцийн төвшин

2

2.

Эсийн бүтэц, онол, эволюци

2

3.

Эсийн амьдралын эргэлт. Эсийн хуваагдал

2

4.

Үржил, Хөврөлийн хөгжил

2

5.

Удамшлын хуулиуд

2

6.

Генийн харилцан үйлчлэл, хам удамшил

2

7.

Эволюцийн сургаал

2

8

Эрхтэн системийн түүхэн хөгжил

2

Бүгд

16

 Дадлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

Сэдэв

Цагийн тоо

1.

Эсийн бүтэц, хэлбэр, хэмжээ, гүйцэтгэх үүрэг. Амьтан, ургамлын эсийн ялгаа. Микроскоптой ажиллах.

2

2.

Эсийн хуваагдал / амитоз, митоз, мейоз/

2

3.

Хромосомын бүтэц, хэлбэр, хэмжээ, ангилал, дүрэм. Хүний кариотип

2

4.

ДНХ бол удамшлын мэдээллийг дамжуулагч хадгалагч мөн.ДНХ-ийн нийлэгжил, Уургийн бионийлэгжил

2

5.

Хөврөлийн хөгжлийн үе шат

2

6.

Эвцэлдүүлэг ( Моно, ди, полигибрид)

2

7.

Генүүдийн харилцан үйлчлэл

2

8.

Удамшихуйн хэлбэр, хам удамшил ,Удмын зураг зурах

2

9.

Дэд аймаг. Нэг эстэн

2

10.

Анги. Шимэгч хорхой

2

11.

Анги. Туузан хорхой

2

12.

Анги. Дугариг хорхой

2

13.

Анги. Аалз, Шавьж

2

14.

Эволюцийн онол

2

15.

Эрхтэн системийн түүхэн хөгжил

2

16.

Хүний үүсэл

2


Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

idiomatic-dormant